Goed ontbijten is voor iedereen van belang, maar zeker voor schoolgaande kinderen. In Nederlands onderzoek (Gorissen e.a.1999) signaleerden leerkrachten hongerigheid en slechte concentratie bij kinderen die niet hadden ontbeten. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de prestaties op school. De verleiding is bovendien groot om op een later moment te eten wat maar voorhanden is. Dat zijn vaak tussendoortjes die naar verhouding veel vet en energie bevatten, maar weinig vitamines en mineralen. Schoolkinderen die niet ontbijten hebben ook vaker een te hoog lichaamsgewicht in vergelijking met wel ontbijtende kinderen, blijkt uit het onderzoek. Veel tussendoortjes eten is daarnaast ook slecht voor het gebit. Daarom is niet ontbijten altijd af te raden.

Veel kinderen gaan helaas nog zonder ontbijt naar school of eten een ongezond ontbijt. Om het gezonde ontbijt te stimuleren en kinderen (en hun ouders) te leren over het belang van ontbijten, organiseert het Voorlichtingsbureau Brood daarom samen met andere partijen elk jaar het Nationaal Schoolontbijt.

Wat is ‘perfect’ brood voor kinderen?

Bestel ‘m hier!